Shilapatra Media Network Pvt. Ltd.Shilapatra Media Network Pvt. Ltd.Shilapatra Media Network Pvt. Ltd.
BernhardtBernhardt
southwesternsouthwestern
ब्लग
मातृ पार्टीले अल्कोलिज्मतिर धकेलेको थियो, धन्न मधुराज भेटिए
मातृ पार्टीले अल्कोलिज्मतिर धकेलेको थियो, धन्न मधुराज भेटिएनशामा लट्ठिएर बरबरिँदै, लरखरिँदै, हुत्तिँदै र बत्तिँदै आबा न चाबाको सुरुङभित्र बेहोसको गफमा रुमल्लिइरहेको बेला एकाएक मधुराज केरुङसँग भेट भयो ।