Shilapatra Media Network Shilapatra Media Network Shilapatra Media Network
इतिहास
यस कारण खास छ पाटन दरबारकाे लिच्छवीकालीन शिलालेख
यस कारण खास छ पाटन दरबारकाे लिच्छवीकालीन शिलालेख इस्वी सन्‌मा परिणत गर्न ५७६ जोड्ने सूत्र छ तर ५७७ जोड्ने सूत्र छैन । त्यस्तैगरी, विक्रम संवत्‌मा परिणत गर्न ६३३  जोड्ने सूत्र छ तर ६३४ जोड्ने सूत्र छैन