Shilapatra Media Network Shilapatra Media Network Shilapatra Media Network
शिक्षा
सरकारलाई सरोकारवालाको सुझाव : बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ बन्द नगर्नू
सरकारलाई सरोकारवालाको सुझाव : बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ बन्द नगर्नू सरोकारवाला निकायले तत्काल विद्यालय बन्द नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्