Shilapatra Media Network Pvt. Ltd.Shilapatra Media Network Pvt. Ltd.Shilapatra Media Network Pvt. Ltd.
The NextThe Next
DAVDAV
स्वास्थ्य
आँप खाँदा शरीरलाई फाइदै-फाइदा, तर कसरी खाने ?
आँप खाँदा शरीरलाई फाइदै-फाइदा, तर कसरी खाने ?आँपलाई खानुअघि १५-२० मिनेटसम्म सफा पानीमा भिजाउनुहोस् । यसले कीटनाशक र रसायनहरूको मात्रा कम गर्न मद्दत गर्छ ।