Shilapatra Media Network Pvt. Ltd.Shilapatra Media Network Pvt. Ltd.Shilapatra Media Network Pvt. Ltd.
BernhardtBernhardt
southwesternsouthwestern
विचार
षड्यन्त्रको सिद्धान्तबाट जन्मिएका कमजोर नेताहरू
षड्यन्त्रको सिद्धान्तबाट जन्मिएका कमजोर नेताहरूहुन त अपमानको उपल्लो स्तर देखाउँछ 'षड्यन्त्र' शब्दले । तर, नेपाली राजनीति त्यही सिद्धान्तबाट चलेको प्रतीत हुन्छ ।