‘कन्ट्रोल रुम’मा फोन बजिरहन्छ, ‘हेलो ! बेड खाली छैन’ भन्न बाध्य छन् चिकित्सक :: अनुप पौडेल :: Shilapatra शिलापत्र - खबरको स्थायी ठेगाना
Shilapatra Media Network Shilapatra Media Network Shilapatra Media Network