Navigation

कोरोना भाइरस अपडेट

नेपाल

हालसम्म संक्रमित

१५,२१९

उपचारपछि निको भएका

६,१४३

मृत्यु हुनेको संख्या

३२

विश्व

हालसम्म संक्रमित

११,१९१,६८१

उपचारपछि निको भएका

६३,३०,६७१

मृत्यु हुनेको संख्या

५,२९,१२७

अपडेटः २० असार २०७७ स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np