Navigation

कोरोना भाइरस अपडेट

नेपाल

हालसम्म संक्रमित

१६,६४९

उपचारपछि निको भएका

८,०११

मृत्यु हुनेको संख्या

३५

विश्व

हालसम्म संक्रमित

१,२४,७८,२९४

उपचारपछि निको भएका

९२,७१,५७७

मृत्यु हुनेको संख्या

५,५९,१४३

अपडेटः २६ असार २०७७ स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np