Navigation

कोरोना भाइरस अपडेट

नेपाल

हालसम्म संक्रमित

१६,७१९

उपचारपछि निको भएका

८,४४२

मृत्यु हुनेको संख्या

३८

विश्व

हालसम्म संक्रमित

१,२६,५3,३८८

उपचारपछि निको भएका

७३,८७,७७८

मृत्यु हुनेको संख्या

५,६३,५१८

अपडेटः २७ असार २०७७ स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np