Navigation

कोरोना भाइरस अपडेट

नेपाल

हालसम्म संक्रमित

१,४०१

उपचारपछि निको भएका

२१८

मृत्यु हुनेको संख्या

विश्व

हालसम्म संक्रमित

६०,५२,४२१

उपचारपछि निको भएका

२६,६७,२०८

मृत्यु हुनेको संख्या

३,६७,२८८

अपडेटः १७ जेठ २०७७ । ४:३० स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np