Navigation

कोरोना भाइरस अपडेट

नेपाल

हालसम्म संक्रमित

२,६३४

उपचारपछि निको भएका

२९०

मृत्यु हुनेको संख्या

१०

विश्व

हालसम्म संक्रमित

६६,०३,४७५

उपचारपछि निको भएका

३१,९१,८८७

मृत्यु हुनेको संख्या

३,८८,५१०

अपडेटः २२ जेठ २०७७ । ४:४५ स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np