Navigation

कोरोना भाइरस अपडेट

नेपाल

हालसम्म संक्रमित

१६,४२३

उपचारपछि निको भएका

७,७५२

मृत्यु हुनेको संख्या

३५

विश्व

हालसम्म संक्रमित

१,२४,७८,२९४

उपचारपछि निको भएका

९२,७१,५७७

मृत्यु हुनेको संख्या

५,५९,१४३

अपडेटः २६ असार २०७७ स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np