Navigation

कोरोना भाइरस अपडेट

नेपाल

हालसम्म संक्रमित

१५,९६४

उपचारपछि निको भएका

६,८११

मृत्यु हुनेको संख्या

३५

विश्व

हालसम्म संक्रमित

१,१७,५६,३७३

उपचारपछि निको भएका

६७,५२,८१९

मृत्यु हुनेको संख्या

५,४१,०८५

अपडेटः २३ असार २०७७ स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np