Navigation

कोरोना भाइरस अपडेट

नेपाल

हालसम्म संक्रमित

६८२

उपचारपछि निको भएका

११२

मृत्यु हुनेको संख्या

विश्व

हालसम्म संक्रमित

५,५२२,६७५

उपचारपछि निको भएका

२,३१४,८४९

मृत्यु हुनेको संख्या

३४७,०३१

अपडेटः १२ जेठ २०७७ । १७:०० स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np