चन्द्र भण्डारीले भने- देशको अर्थ व्यवस्था १०/१२ जना सीमित व्यक्तिको हातमा गयो :: शिलापत्र संवाददाता :: Shilapatra शिलापत्र - खबरको स्थायी ठेगाना
Shilapatra Media Network Shilapatra Media Network Shilapatra Media Network