सरकारको बजेट खर्च निकै न्यून, विकास बजेट बढी भएका मन्त्रालयले खर्च गर्नै सकेनन् :: शिलापत्र संवाददाता :: Shilapatra शिलापत्र - खबरको स्थायी ठेगाना
Shilapatra Media Network Shilapatra Media Network Shilapatra Media Network