Navigation

कोरोना भाइरस अपडेट

नेपाल

हालसम्म संक्रमित

१,२१२

उपचारपछि निको भएका

२०६

मृत्यु हुनेको संख्या

विश्व

हालसम्म संक्रमित

६०,३३,८१४

उपचारपछि निको भएका

२६,६१,१४५

मृत्यु हुनेको संख्या

३,६६,८९०

अपडेटः १७ जेठ २०७७ । १०:०० स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np