भारतको कर्नाटकमा आईफोन उत्पादन गरिने, वर्षको दुई करोड फोन बनाउने लक्ष्य :: शिलापत्र संवाददाता :: Shilapatra शिलापत्र - खबरको स्थायी ठेगाना
Shilapatra Media Network Shilapatra Media Network Shilapatra Media Network