Navigation

कोरोना भाइरस अपडेट

नेपाल

हालसम्म संक्रमित

१,८११

उपचारपछि निको भएका

२२१

मृत्यु हुनेको संख्या

विश्व

हालसम्म संक्रमित

६३,६१,५३९

उपचारपछि निको भएका

२९,००,०७२

मृत्यु हुनेको संख्या

३७७,१५०

अपडेटः २० जेठ २०७७ । ६:१० स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np