Shilapatra Media Network Pvt. Ltd.Shilapatra Media Network Pvt. Ltd.Shilapatra Media Network Pvt. Ltd.
BernhardtBernhardt
Medhavi CollegeMedhavi College
पुँजी बजार
सिभिल, मिर्मिरे, निर्धन र विजय लघुवित्त : कसको कस्तो प्रगति ?
सिभिल, मिर्मिरे, निर्धन र विजय लघुवित्त : कसको कस्तो प्रगति ?सिभिल लघुवित्तले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तेस्रो त्रैमासिकमा १ करोड १६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरी प्रतिशेयर आम्दानी १३ रुपैयाँ ५९ पैसा कायम गरेको छ । मिर्मिरे लघुवित्तले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तेस्रो त्रैमासिकमा ३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरी प्रतिशेयर आम्दानी ३७ रुपैयाँ २३ पैसा कायम गरेको छ । निर्धन उत्थान लघुवित्तले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तेस्रो त्रैमासिकमा ५२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरी प्रतिशेयर आम्दानी ५८ रुपैयाँ ६२ पैसा कायम गरेको छ । विजय लघुवित्तले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तेस्रो त्रैमासिकमा ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरी प्रतिशेयर आम्दानी २५ रुपैयाँ ३५ पैसा कायम गरेको छ ।१५ वैशाख, २०७६