कुवेत र कतारमा ३२ डिग्री तापक्रममा काम लगाउन पाइँदैन, ४० डिग्रीमा काम गर्न बाध्य नेपाली :: रमेश भारती :: Shilapatra शिलापत्र - खबरको स्थायी ठेगाना
Shilapatra Media Network Shilapatra Media Network Shilapatra Media Network