Navigation

कोरोना भाइरस अपडेट

नेपाल

हालसम्म संक्रमित

७७२

उपचारपछि निको भएका

१५५

मृत्यु हुनेको संख्या

विश्व

हालसम्म संक्रमित

५३७०३७५

उपचारपछि निको भएका

२३८८०३४

मृत्यु हुनेको संख्या

३४८३२८

अपडेटः १३ जेठ २०७७ । ८:५० स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np