Navigation

कोरोना भाइरस अपडेट

नेपाल

हालसम्म संक्रमित

१५,७८४

उपचारपछि निको भएका

६,५४७

मृत्यु हुनेको संख्या

३४

विश्व

हालसम्म संक्रमित

११,४१०,४४७

उपचारपछि निको भएका

६४,५८,९०९

मृत्यु हुनेको संख्या

५,३४,१६४

अपडेटः २१ असार २०७७ स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np