Navigation

कोरोना भाइरस अपडेट

नेपाल

हालसम्म संक्रमित

१५,२१९

उपचारपछि निको भएका

६,१४३

मृत्यु हुनेको संख्या

३२

विश्व

हालसम्म संक्रमित

१,१०,२३,३५२

उपचारपछि निको भएका

६१,७८,५१६

मृत्यु हुनेको संख्या

५,२४,८७९

अपडेटः १९ असार २०७७ स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np