Navigation

कोरोना भाइरस अपडेट

नेपाल

हालसम्म संक्रमित

२,३००

उपचारपछि निको भएका

२७८

मृत्यु हुनेको संख्या

विश्व

हालसम्म संक्रमित

६४,७९,६३१

उपचारपछि निको भएका

३०,८५,५९६

मृत्यु हुनेको संख्या

३,८३,०३५

अपडेटः २१ जेठ २०७७ । ५:०० स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np