Navigation

कोरोना भाइरस अपडेट

नेपाल

हालसम्म संक्रमित

२,९१२

उपचारपछि निको भएका

३३३

मृत्यु हुनेको संख्या

११

विश्व

हालसम्म संक्रमित

६७,२६,९८६

उपचारपछि निको भएका

३२,६९,७९२

मृत्यु हुनेको संख्या

३,९३,६१६

अपडेटः २३ जेठ २०७७ । ४:३० स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np