Navigation

कोरोना भाइरस अपडेट

नेपाल

हालसम्म संक्रमित

१,५६७

उपचारपछि निको भएका

२२०

मृत्यु हुनेको संख्या

विश्व

हालसम्म संक्रमित

६१,८४,२६७

उपचारपछि निको भएका

२७,५४,३८६

मृत्यु हुनेको संख्या

३,७१,३६६

अपडेटः १८ जेठ २०७७ । ७:३० स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np