Navigation

कोरोना भाइरस अपडेट

नेपाल

हालसम्म संक्रमित

१,५६७

उपचारपछि निको भएका

२२०

मृत्यु हुनेको संख्या

विश्व

हालसम्म संक्रमित

६२,७८,४०५

उपचारपछि निको भएका

२८,५२,७६१

मृत्यु हुनेको संख्या

३,७४,१५७

अपडेटः १९ जेठ २०७७ । १३:३० स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np