Navigation

कोरोना भाइरस अपडेट

नेपाल

हालसम्म संक्रमित

८१०

उपचारपछि निको भएका

१५५

मृत्यु हुनेको संख्या

विश्व

हालसम्म संक्रमित

५६८४७९५

उपचारपछि निको भएका

२४३०५९३

मृत्यु हुनेको संख्या

३५२२२५

अपडेटः १४ जेठ २०७७ । ९:०० स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np