Navigation

कोरोना भाइरस अपडेट

नेपाल

हालसम्म संक्रमित

६९४

उपचारपछि निको भएका

१५५

मृत्यु हुनेको संख्या

विश्व

हालसम्म संक्रमित

५,५८८,३५६

उपचारपछि निको भएका

२,३६५,७१९

मृत्यु हुनेको संख्या

३४७,८७३

अपडेटः १३ जेठ २०७७ । ८:५० स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np