Navigation

कोरोना भाइरस अपडेट

नेपाल

हालसम्म संक्रमित

१,८११

उपचारपछि निको भएका

२२१

मृत्यु हुनेको संख्या

विश्व

हालसम्म संक्रमित

६२,९४,०५१

उपचारपछि निको भएका

२८,६४,६४१

मृत्यु हुनेको संख्या

३७४,४०५

अपडेटः १९ जेठ २०७७ । १३:३० स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np