Navigation

कोरोना भाइरस अपडेट

नेपाल

हालसम्म संक्रमित

२,३००

उपचारपछि निको भएका

२७८

मृत्यु हुनेको संख्या

विश्व

हालसम्म संक्रमित

६५,६७,०५८

उपचारपछि निको भएका

३१,६४,२५३

मृत्यु हुनेको संख्या

३,८७,९००

अपडेटः २२ जेठ २०७७ । ६:४५ स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np