Navigation

कोरोना भाइरस अपडेट

नेपाल

हालसम्म संक्रमित

१४,५१९

उपचारपछि निको भएका

५,३२०

मृत्यु हुनेको संख्या

३१

विश्व

हालसम्म संक्रमित

१,०८,३६,२६४

उपचारपछि निको भएका

६०,५७,१९२

मृत्यु हुनेको संख्या

५,१९,६०५

अपडेटः १८ असार २०७७ स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np