Navigation

कोरोना भाइरस अपडेट

नेपाल

हालसम्म संक्रमित

१४,०४६

उपचारपछि निको भएका

४,६५६

मृत्यु हुनेको संख्या

३०

विश्व

हालसम्म संक्रमित

१,०७,९३,०५६

उपचारपछि निको भएका

५९,३०,०३७

मृत्यु हुनेको संख्या

५,१८,०४६

अपडेटः १८ असार २०७७ स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np