Shilapatra शिलापत्र - खबरको स्थायी ठेगाना
Shilapatra Media Network Shilapatra Media Network Shilapatra Media Network
पुँजी बजार
नयाँ नेपाल, सूर्योदय र सामुदायिक लघुवित्त : यस्ताे छ प्रगति विवरण
नयाँ नेपाल, सूर्योदय र सामुदायिक लघुवित्त : यस्ताे छ प्रगति विवरण नयाँ नेपाल लघुवित्तले चालू अवधि (चैत मसान्त)सम्ममा ४३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ सापट र ११ करोड ७४ लाख रुपैयाँ सदस्यको बचत निक्षेप लिएर ६१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ सदस्यलाई कर्जा दिएको छ । सूर्योदय लघुवित्तले चालू अवधि (चैत मसान्त)सम्ममा ७६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ सापट र ५४ करोड २३ लाख रुपैयाँ सदस्यको बचत निक्षेप लिएर १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सदस्यलाई कर्जा दिएको छ । सामुदायिक लघुवित्तले चालू अवधि (चैत मसान्त)सम्ममा ५४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ सापट र ३३ करोड ८ लाख रुपैयाँ सदस्यको बचत निक्षेप लिएको छ । २० वैशाख, २०७६