Navigation

कोरोना भाइरस अपडेट

नेपाल

हालसम्म संक्रमित

१६,४२३

उपचारपछि निको भएका

७,७५२

मृत्यु हुनेको संख्या

३५

विश्व

हालसम्म संक्रमित

१,२१,६४,१७३

उपचारपछि निको भएका

७०,३०,००६

मृत्यु हुनेको संख्या

५,५२,०२९

अपडेटः २५ असार २०७७ स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np