Navigation

कोरोना भाइरस अपडेट

नेपाल

हालसम्म संक्रमित

२,००१

उपचारपछि निको भएका

२६६

मृत्यु हुनेको संख्या

विश्व

हालसम्म संक्रमित

६४,७८,२१८

उपचारपछि निको भएका

३०,९,७११

मृत्यु हुनेको संख्या

३८२,१९५

अपडेटः २१ जेठ २०७७ । ७:०० स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np