Navigation

कोरोना भाइरस अपडेट

नेपाल

हालसम्म संक्रमित

१६,४२३

उपचारपछि निको भएका

७,७५२

मृत्यु हुनेको संख्या

३५

विश्व

हालसम्म संक्रमित

१,२३,७८,७८०

उपचारपछि निको भएका

७१,८२,२९४

मृत्यु हुनेको संख्या

५,५६,५८५

अपडेटः २६ असार २०७७ स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np