Navigation

कोरोना भाइरस अपडेट

नेपाल

हालसम्म संक्रमित

८८६

उपचारपछि निको भएका

१८३

मृत्यु हुनेको संख्या

विश्व

हालसम्म संक्रमित

५७,०९,५१७

उपचारपछि निको भएका

२४,५०,९९५

मृत्यु हुनेको संख्या

३,५२,७४८

अपडेटः १४ जेठ २०७७ । ४:४० स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np